Opis kierunku

GŁÓWNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwenta do aktywności zawodowej i sprostanie zmieniającym się warunkom oraz oczekiwaniom rynku pracy. W procesie kształcenie niezbędna jest kompilacja wiedzy ogólnej z zawodową, doskonalenie kompetencji kluczowych, dostosowanie poziomu wiedzy do zmian technologicznych, oczekiwań pracodawców i rozwoju cywilizacyjnego.

Proces kształcenia zawodowego uwzględnia podmiotowość ucznia, dostosowanie procesu do potrzeb i możliwości jednostki, a także umiejętne skorelowanie treści ogólnych z zawodowymi. Priorytetem staje się indywidualna ścieżka kariery i proces wspierania ucznia w trakcie nauki, jak również przygotowanie go do podejmowania sytuacji zadaniowych na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Opracowany program nauczania uwzględnia nie tylko standardy i kompetencje kluczowe przyszłych Absolwentów, ale także indywidualne potrzeby i możliwości osób, które wybierają kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:

Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej (sfera usług publicznych). W związku z tym, iż jest branżą bardzo wymagającą, mobilizuje osoby podejmujące pracę w tym zawodzie do ciągłego rozwoju – dokształcania, reagowania na nieustannie zmieniające się trendy, nabycia i doskonalenia wiedzy m.in. z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, aspektów prawnych związanych z branżą, znajomości dyrektyw unijnych.

Osoba podejmująca pracę musi charakteryzować się określonymi predyspozycjami: miłą aparycją, elastycznością w reagowaniu na oczekiwania klienta, komunikatywnością i kompetencjami z zakresu świadczonych usług oraz wysoką kulturą osobistą. Sukces w zawodzie mogą osiągnąć Ci, którzy lubią podejmować wyzwania, cenią kontakt z ludźmi i są przygotowani do pracy w wymagających warunkach.

Oferowane usługi obejmują m.in.:

- zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej – np. pielęgnacja oprawy oczu, stosowanie masek kosmetycznych, zabiegi nawilżające skórę twarzy, dekoltu i szyi;

- korekcyjnej i upiększającej – np. zabiegi stosowane w przypadkach głębokiego złuszczania naskórka, makijaż podstawowy, modelowanie za pomocą podkładu i pudru, makijaż korekcyjny stosowany w przypadku defektów kosmetycznych.

Absolwent rozpoczynający pracę w zawodzie technik usług kosmetycznych musi być profesjonalnie przygotowany do pracy, ponieważ dominującym w tej branży trendem są coraz większe oczekiwania nie tylko pracodawców, ale przede wszystkim klientów.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:

Coraz szybsze tempo życia i większe oczekiwania otoczenia wymuszają na nas dbałość o wizerunek i dostosowanie się do ogólnie przyjętych norm. Szeroko rozumiana kosmetologia jest jedną z najdynamiczniejszych gałęzi usługowych – to odpowiedź na z pozoru wykluczające się zjawiska: brak czasu i większe wymagania. Rynek pracy potrzebuje osób kompetentnych i profesjonalnie przygotowanych do świadczenia usług w branży kosmetycznej. Wzrasta liczba salonów kosmetycznych i tym samym miejsc pracy. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w licznych firmach kosmetycznych oraz gabinetach – odnowy biologicznej, medycyny estetycznej czy salonach urody. Osoby nastawione na podejmowanie wyzwań mogą zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. To zawód atrakcyjny, popularny i umożliwiający osiągnięcie sukcesu oraz samorealizację. W najbliższym czasie, jeżeli tendencja się utrzyma, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jeszcze bardziej się zwiększy.

POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Z INNYMI ZAWODAMI

Zawód technik usług kosmetycznych należy do obszaru kształcenia administracyjno – usługowego. Nie ma żadnych wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami, nie ma też wspólnych efektów kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w innych zawodach (PKZ).

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:

Absolwent szkoły kształcącej zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

przeprowadzania diagnozy kosmetycznej; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; udzielania porad kosmetycznych; Zestawienie poszczególnych kwalifikacji:

Nazwa kwalifikacji 1 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 2 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Plany nauczania

Zasady oceniania i klasyfikowania

Ocenianie i klasyfikowanie Słuchaczy w Policealnym Studium Kosmetycznym "Beauty Expert" odbywa się zgodnie z :

Akty prawne (pliki do pobrania):

Egzaminy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest przez OKE Łomża.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu są dostępne w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej OKE Łomża w zakładce "Egzamin zawodowy nowy"
LINK DO INFORMACJI NA STRONIE OKE ŁOMŻA

Podania

Podanie o przyjęcie do szkoły Podanie o terminy dodatkowe Podanie o przeniesienie na inny tryb nauki Podanie o wydanie duplikatu świadectwa Podanie o wydanie duplikatu legitymacji Podanie ogólne - wzór

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2017/2018 otwarta. Zapisz się już dziś.

KONTAKT

SU-BE Beauty Expert

ul. Warszawska 9, I piętro
Białystok

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 8.30-16.00


Zadzwoń do nas:

85 811 19 19

Albo napisz maila:

sube@op.pl